Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Podróże prywatne czy służbowe są zawsze miłym doświadczeniem, o ile nie przytrafi nam się coś złego.
Ubezpieczenie turystyczne stanowi znaczącą pomoc w trudnych, nawet dramatycznych sytuacjach życiowych podczas wyjazdu.

Proponujemy następujący zakres ubezpieczenia:

  • zwrot kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance);
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
  • ubezpieczenie ryzyka utraty bagażu lub opóźnienia jego dostarczenia;
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia;
  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub rezygnacji z uczestnictwa w czasie jej trwania.