Ubezpieczenie mieszkań i domów

Zakres tego ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe oraz kradzież i dewastację mienia, w zależności od wybranego pakietu.

Ubezpieczenie może objąć budynki i lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, stałe elementy budynków i lokali, ogrodzenie posesji, obiekty małej architektury oraz koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkody.

Ubezpieczenie obejmuje również stałe elementy mieszkania – m.in. wbudowane meble, piece i kominki, parkiet, wykładziny, glazurę, terakotę, drzwi, okna.

Poza budynkami oraz stałymi elementami budynków i mieszkań, ubezpieczamy także mienie ruchome, takie jak:

 • meble, dywany, wykładziny podłogowe, żaluzje, zasłony, firany, lampy;
 • ubrania;
 • książki, płyty;
 • gotówkę, karty płatnicze, książeczki oszczędnościowe, dokumenty, papiery wartościowe np. akcje, obligacje itp.;
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, nośniki danych, instrumenty muzyczne, zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych;
 • sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego w tym m. in.: naczynia kuchenne, artykuły spożywcze, używki, napoje;
 • urządzenia sanitarne i grzewcze;
 • biżuteria, kamienie szlachetne, znaczki pocztowe, monety, medale, przedmioty ze złota, srebra i platyny;
 • urządzenia i sprzęt sportowy oraz turystyczny, meble i urządzenia ogrodowe, wózki dziecięce, narzędzia, dodatkowy komplet kół i opon sezonowych;
 • zwierzęta domowe: psy, koty, ryby w akwariach itp. (z wyłączeniem tych zwierząt, które przeznaczone są do hodowli lub handlu).

W ramach ubezpieczenia pokryte będą koszty, które musiały być poniesione w związku z wystąpieniem szkody, np.:

 • akcji ratowniczej;
 • usunięcia przyczyn awarii;
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
 • transportu i składowania ubezpieczonych ruchomości;
 • zakwaterowania zastępczego, gdy mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania.

Ubezpieczenie to obejmuje także budynki w budowie.