UBEZPIECZENIE GRANICZNE

Podstawą tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152)
Ubezpieczenie graniczne – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące co najmniej okres 30 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, którego umowa jest zawierana z zakładem ubezpieczeń na granicy Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w kraju z poza Unii Europejskiej, wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada Zielonej Karty.