Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne są ubezpieczeniami uwzględniającymi potrzeby grup klientów, którym ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej towarzyszą specyficzne ryzyka.

Firmom takim potrzebne są specjalne rozwiązania ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i wykraczające ponad standardowe ubezpieczenia majątkowe.

Jest to możliwe do zrealizowania w postaci umów ubezpieczeń technicznych, do których należą:

  • ubezpieczenie ryzyk budowlanych;
  • ubezpieczenie ryzyk montażowych;
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii;
  • ubezpieczenie sprzętu, zaplecza i maszyn budowlanych;
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.