UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Przedmiotem gwarancji kontraktowych jest zabezpieczenie zobowiązań wnioskodawcy wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz z kontraktu, który zawarł on z beneficjentem gwarancji.

Gwarancje różnią się przeznaczeniem i przedmiotem zabezpieczenia.
Przygotujemy dla Państwa oferty następujących gwarancji:

  • gwarancja przetargowa;
  • gwarancja zwrotu zaliczki;
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu;
  • gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek;
  • gwarancja zapłaty długu celnego.