Rower i Rowerzysta

Ubezpieczenie dla osób poruszających się na rowerze obejmujące NNW rowerzysty, OC oraz Casco roweru . Ubezpieczenie można zawrzeć dla terenu RP lub na całą Europę .