Rodzinne i indywidualne

Ulegamy wypadkom i sami je powodujemy, wyrządzając szkody innym osobom. Musimy ponosić finansowe konsekwencje tych sytuacji, chociaż nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Wypadki mogą się przydarzyć w domu i w pracy, na ulicy i w podróży.

Ubezpieczenie osób indywidualnych, małżeństw, osób pozostających w związkach nieformalnych i rodziców z dziećmi, będącymi na ich utrzymaniu, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Polisa NNW:

  • zapewnia pokrycie kosztów leczenia, w tym zabiegów i środków medycznych;
  • chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy;
  • gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu;
  • w przypadku stałej utraty zdolności do pracy zapewnia wypłatę świadczenia;
  • zapewnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.