Ochrona prawna

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę prawną w wielu sprawach związanych z szeroko rozumianym życiem prywatnym i zawodowym, a w szczególności:

  • przy dochodzeniu odszkodowań,
  • w zakresie prawa pracy,
  • w sprawach karnych,
  • w zakresie ubezpieczeń społecznych,

z możliwością rozszerzenia o:

  • obronę interesów prawnych z tytułu umów,
  • zdarzenia zaistniałe poza terytorium RP, z wyłączeniem USA i Kanady.

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest:

  • ubezpieczonemu,
  • małżonkowi/ małżonce ubezpieczonego,
  • ich niepełnoletnim dzieciom.