OC w życiu prywatnym

Jest to kompleksowe ubezpieczenie, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych osób za nieumyślne szkody (osobowe i rzeczowe, a także ich następstwa), wyrządzone osobom trzecim, w związku z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych osób bliskich, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o:

  • OC z tytułu zatrudniania pomocy domowej, ogrodnika, opiekunki do dzieci oraz osób, które na podstawie umowy o pracę lub grzecznościowo sprawują opiekę nad mieszkaniem lub innymi nieruchomościami ubezpieczającego;
  • OC z tytułu posiadania psa lub konia;
  • OC z tytułu posiadania dodatkowych nieruchomości;
  • OC z tytułu najmu nieruchomości;
  • OC z tytułu wynajmu nieruchomości;
  • OC z tytułu posiadania łodzi, jachtów oraz żaglówek.