OC Działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.
W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela. Wysokość roszczeń z tytułu OC jest trudna do określenia i może być bardzo wysoka. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy.

Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie OC najemcy, OC pracodawcy i OC za produkt.

PROPONUJEMY TAKŻE OC ZAWODOWE:

To polisy Odpowiedzialności Cywilnej uwzględniające specyfikę pewnych zawodów . Część z nich to ubezpieczenia obowiązkowe np. adwokatów, rzeczoznawców majątkowych, agentów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych.