Jachty

  • jacht-casco (ochrona jachtów lub sprzętu wodnego – np. kajaków, rowerów wodnych, desek windsurfingowych – od ryzyka uszkodzenia i utraty);
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego;
  • ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego przed ich zniszczeniem lub utratą.