Grupowe

Ubezpieczenie skierowane jest do grup liczących minimum 5 osób. Ta, bardzo korzystna forma ubezpieczenia, przy stosunkowo niskiej składce, zapewnia wypłatę odpowiednich świadczeń. Składka jest tym niższa, im więcej jest ubezpieczonych osób w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem mogą być objęci:

  • pracownicy zakładu pracy oraz ich współmałżonkowie i dzieci;
  • można ubezpieczyć również najbliższą rodzinę – współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego;
  • członkowie organizacji, zrzeszenia, itp;
  • uczniowie szkoły;
  • studenci wyższych uczelni;
  • inne zdefiniowane grupy.