Floty samochodowe

Ubezpieczenia flotowe to pełna ochrona samochodowych środków transportu przygotowana zarówno do właścicieli dużych, jak i małych firm. Dzięki ubezpieczeniu floty, właściciel firmy może być spokojny o funkcjonowanie swojej firmy pod kątem logistyki. Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie szkód będących następstwem prawie każdego zdarzenia zachodzącego podczas postoju pojazdu i w ruchu na wszystkich drogach Polski i Europy.
Ubezpieczenie obejmuje kompleksową ochronę w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz Assistance. Warunki ubezpieczenia są każdorazowo dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta a stawki obowiązują przez cały rok.