Cztery łapy

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, właścicieli psów i kotów, podmiotów gospodarczych zajmujących się hodowlą tych zwierząt i innych podmiotów utrzymujących psy i koty dla określonych celów.

Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 6 lat w zakresie:

  • kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
  • padnięcia (śmierci) lub uśpienia z konieczności,
  • kosztów pochówku,
  • odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota.

Bardzo szeroka kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa z jednoczesną możliwością zawarcia ubezpieczenia w wybranych zakresach ryzyk na indywidualnie szacowane sumy ubezpieczenia/gwarancyjne.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku lub okres krótszy. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie wystawionego przez lekarza weterynarii zaświadczenia, że zwierzę jest zdrowe.