Każdemu klientowi dobieramy ubezpieczenie odpowiednie do jego potrzeb oraz oczekiwań

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Podróże prywatne czy służbowe są zawsze miłym doświadczeniem, o ile nie przytrafi nam się coś złego.
Ubezpieczenie turystyczne stanowi znaczącą pomoc w trudnych, nawet dramatycznych sytuacjach życiowych podczas wyjazdu.

Proponujemy następujący zakres ubezpieczenia:

  • zwrot kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance);
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
  • ubezpieczenie ryzyka utraty bagażu lub opóźnienia jego dostarczenia;
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia;
  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub rezygnacji z uczestnictwa w czasie jej trwania.

Jachty

  • jacht-casco (ochrona jachtów lub sprzętu wodnego – np. kajaków, rowerów wodnych, desek windsurfingowych – od ryzyka uszkodzenia i utraty);
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego;
  • ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego przed ich zniszczeniem lub utratą.

Rower i Rowerzysta

Ubezpieczenie dla osób poruszających się na rowerze obejmujące NNW rowerzysty, OC oraz Casco roweru . Ubezpieczenie można zawrzeć dla terenu RP lub na całą Europę .