Każdemu klientowi dobieramy ubezpieczenie odpowiednie do jego potrzeb oraz oczekiwań

Polisy na życie i zdrowie

2

 

Jest to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci, wypadku lub choroby osoby ubezpieczonej.

Naszym zadaniem jest podpowiedzieć Państwu, które z poniższych problemów rozwiązać najkorzystniej:

Co zrobić, aby Państwa najbliżsi byli zawsze bezpieczni?

Państwa dochody stanowią jeden z fundamentów, na którym opiera się bezpieczeństwo finansowe całej rodziny. W chwili, w której zabrakłoby jednej osoby, sytuacja najbliższych mogłaby ulec dramatycznemu pogorszeniu. Aby mieć pewność, że bez względu na to, co się wydarzy, Państwa rodzina będzie zawsze bezpieczna, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie.
Polisy terminowe na życie to koszt już od 1,-zł dziennie.

Za sprawą opcji inwestycyjnej, gdzie część składki to polisa na życie a druga jest inwestowana, można gromadzić kapitał, który stale rośnie.
Dodatkowo mamy ciągły dostęp do zgromadzonych na koncie środków. Środki te można przeznaczyć na dowolny cel: dochód pasywny, na ułatwienie dziecku startu w dorosłe życie, na swoją przyszłość, lepszą emeryturę, większy dom czy mieszkanie, wspaniałe wakacje lub nowy samochód za kilka lat.

Co się wydarzy, jeśli w wyniku wypadku albo choroby nie będzie można pracować?

Wypadku nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Polisa NNW z opcjami uszczerbku na zdrowiu, kosztami rehabilitacji i pobytem w szpitalu to koszt ok. 100,-zł rocznie.

Należy też zbudować własne bezpieczeństwo finansowe – aby nawet w okresie, gdy się straci zdolność do pracy, mieć dodatkowe źródło dochodów. Aby móc prowadzić normalne życie bez wyrzeczeń.

Jak można się zabezpieczyć przed finansowymi skutkami ciężkiej choroby?

Należy wybrać odpowiednią formę ochrony, aby uzyskać pewność, że nawet poważna choroba nie zburzy Państwa komfortu finansowego. Ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie, obejmuje przypadki poważnej choroby, trwałego inwalidztwa oraz wynikające z tego przejęcie opłacania składek. Świadczenie może także zastąpić część dochodu utraconego w wyniku takich zdarzeń losowych. Gwarantuje Państwu również poczucie spokoju finansowego oraz pozwala na leczenie niezależne od państwowej opieki zdrowotnej.

Jak zapewnić dzieciom łatwiejszy start?

Im dziecko jest starsze, tym jego potrzeby i koszty utrzymania są wyższe.
Warto już dzisiaj zadbać o to, by start dziecka w dorosłe życie był łatwiejszy.
Pieniądze na studia? – około 50 tys. zł, może nawet gdzieś za granicą? – kilkakrotnie więcej!
Pierwsze mieszkanie? – 150 tys. zł.
Jeśli do wszystkiego dochodzimy sami, wiemy, jak ważna na tym etapie życia może okazać się Państwa pomoc.

A jaki jest Państwa plan na przyszłość?
Już dziś warto pomyśleć zarówno o finansowym bezpieczeństwie na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, jak i o przyszłych wydatkach. Oszczędzanie, zwłaszcza długofalowe, to najprostsza droga do zapewnienia sobie środków na realizację przyszłych potrzeb i marzeń, włącznie z lepszą emeryturą, ponieważ świadczenie z ZUS i OFE może wynieść tylko około 40 do 60% Państwa ostatniego wynagrodzenia.