Każdemu klientowi dobieramy ubezpieczenie odpowiednie do jego potrzeb oraz oczekiwań

Rodzinne i indywidualne

Ulegamy wypadkom i sami je powodujemy, wyrządzając szkody innym osobom. Musimy ponosić finansowe konsekwencje tych sytuacji, chociaż nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Wypadki mogą się przydarzyć w domu i w pracy, na ulicy i w podróży.

Ubezpieczenie osób indywidualnych, małżeństw, osób pozostających w związkach nieformalnych i rodziców z dziećmi, będącymi na ich utrzymaniu, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Polisa NNW:

 • zapewnia pokrycie kosztów leczenia, w tym zabiegów i środków medycznych;
 • chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy;
 • gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu;
 • w przypadku stałej utraty zdolności do pracy zapewnia wypłatę świadczenia;
 • zapewnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.

Grupowe

Ubezpieczenie skierowane jest do grup liczących minimum 5 osób. Ta, bardzo korzystna forma ubezpieczenia, przy stosunkowo niskiej składce, zapewnia wypłatę odpowiednich świadczeń. Składka jest tym niższa, im więcej jest ubezpieczonych osób w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem mogą być objęci:

 • pracownicy zakładu pracy oraz ich współmałżonkowie i dzieci;
 • można ubezpieczyć również najbliższą rodzinę – współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego;
 • członkowie organizacji, zrzeszenia, itp;
 • uczniowie szkoły;
 • studenci wyższych uczelni;
 • inne zdefiniowane grupy.