ASSISTANCE

Assistance to wszechstronna pomoc udzielana w czasie podróży na terytorium Polski oraz na terytorium państw Europy objętych systemem „Zielonej Karty”.
Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę.
Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc w zakresie szczegółowo określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, udzielana kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem, awarią , kradzieżą. Pomoc taka to np. holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania, naprawa w miejscu zdarzenia, zapewnienie transportu do miejsca zamieszkania lub celu podróży, zapewnienie zakwaterowania.